navodila za uporabo

Navodila za uporabnike
Navodila za prijavo v varnostno shemo in uporabo aplikacije

Video predstavitev

digitalna potrdila

za vstop potrebujete digitalno potrdilo
  • potrdilo overitelja SIGEN-CA si lahko pridobite tudi na upravni enoti
  • možna je tudi uporaba ostalih kvalificiranih digitalnih potrdil (AC-NLB, HALCOM-CA, POŠTAR-CA, SIGOV-CA, SIMoD-CA)

dodelitev pravic

Prošnja za dodelitev pravic
Pred prvo prijavo v varnostno shemo vam mora pooblaščeni administrator dodeliti ustrezne pravice za delo z aplikacijo.